سلام، کنید یا

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کاریزما

 • مدیر صندوق : سبدگردان كاريزما
 • ضامن نقد شوندگی : ندارد
 • حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
 • تاریخ شروع فعالیت : 1393/09/25
 • تقسیم سود ماهیانه : دارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سود ماه آخر : 1.71

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کاریزما

 • مدیر صندوق : شركت سبدگردان كاريزما
 • ضامن نقد شوندگی : ندارد
 • حسابرس : موسسه حسابرسی هدف همکاران
 • تاریخ شروع فعالیت : 1391/07/11
 • تقسیم سود ماهیانه : ندارد
 • تحت نظارت : سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سود ماه آخر : 6.51